Kontakty

Jsme pobočným spolkem SH ČMS
>> www.dh.cz <<
Jsme registrovaní u OSH Nymburk
>> osh-nymburk.webnode.cz <<

ZÁSAH JPO

V průběhu poslední prázdninové neděle, dne 2. září, zasahovala z pokynu starostky obce naše jednotka SDH obce Písková Lhota. Jednalo se o zajištění, případně odstranění uschlého, nakloněného stromu, hrozícího pádem.

Vzhledem ke stavu ohrožujícího stromu, k charakteru místa události (hlavní silnice Poděbrady – Praha, na hranici katastrálních území obcí Písková Lhota a Kostelní Lhota) a z toho plynoucího ohrožení účastníků silničního provozu, jednotka SDH obce pomocí motorové pily strom odstranila.

Opět se tak zúročila odborná příprava členů JSDHO pro práci s motorovou řetězovou pilou a kvalitní vybavenost jednotky pro tuto zásahovou činnost.

Děkuji touto cestou všem zúčastněným členům.

Jindřich Stýblo - velitel JSDHO Písková Lhota

Podpořili nás 2023:

  Národní sportovní agentura
  (Můj klub)

  MŠMT
  (Projekt Mladí hasiči 2023)

  Obec Písková Lhota
  (Veřejnoprávní smlouva)

Spolupracujeme: