Kontakty

Jsme pobočným spolkem SH ČMS
>> www.dh.cz <<
Jsme registrovaní u OSH Nymburk
>> osh-nymburk.webnode.cz <<

POMÁHÁME, PROOTŽE CHCEME

POMÁHÁME, PROTOŽE CHCEME ❤🖤
Milí členové SDH Písková Lhota,
Vážení spoluobčané,
náš současný život prochází velmi těžkou zkouškou, životní překážkou, kterou musíme překonat.
Zvládneme ji jen tehdy, když všichni budeme odpovědní, trpěliví a opatrní. Život a zdraví je to nejvíc co máme, chraňme si je, jsou nenahraditelné. Naše osobní odpovědnost je ochranou i pro naše blízké, děti, rodiče, prarodiče či kamarády.
Dovolte nám velmi poděkovat vám všem, kdo respektujete vládní opatření, ač mohou být v mnoha ohledech pro vás velice náročná.
Z celého srdce děkujeme vám, kdo se jakkoliv podílíme na řešení pandemie. Vážíme si toho👏
Věříme, že tyto těžké časy zvládneme a budeme se společně radovat z lepších a klidných zítřků.
Přejeme vám všem pevné zdraví a v případě, že byste potřebovali nebo měli zájem o naši dobrovolnickou pomoc, neváhejte nás kontaktovat ❤
JSME TU PRO VÁS!
POMÁHÁME, PROTOŽE CHCEME!

Podpořili nás 2023:

Spolupracujeme: