Kontakty

Jsme pobočným spolkem SH ČMS
>> www.dh.cz <<
Jsme registrovaní u OSH Nymburk
>> osh-nymburk.webnode.cz <<

Z JEDNÁNÍ VÝBORU SDH (leden - září 2018)

Výbor SDH se v období leden až září 2018 sešel ke svému jednání celkem třikrát. Hlavními tématy byla příprava valné hromady konané v březnu letošního roku, stanovení postupu při výměně členských průkazů, schválení dotačních titulů, o které se budeme ucházet v roce 2018, zajištění úklidu a údržby zařízení, které máme svěřené od obce do pronájmu (přední část hasičské zbrojnice – klubovna mladých hasičů a posilovna, hasičské cvičiště) a organizační zabezpečení akcí sboru. Je pro nás potěšující, že v tuto chvíli můžeme konstatovat, že díky volbě hromadného fotografování na nové členské průkazy máme průkazy téměř hotové jako první SDH z okresu Nymburk. Průkazy mají podobu kreditní karty a v nejbližší době budou dodány všem členům. Zbývá nám dokončit 9 průkazů a to z důvodu, že od těchto členů se nám stále nedaří získat jejich fotografie.

V oblasti financování sboru jsme v letošním roce podali žádosti a projekty o 2 dotační tituly a 1 žádost na obec. Všechny naše žádosti byly kladně vyřízeny (Středočeský kraj – Fond sportu a volného času, MŠMT – Můj klub, Obec Písková Lhota – Veřejnoprávní smlouva). Prostřednictvím OSH Nymburk požádáme ještě o dotaci na volnočasové aktivity mladých hasičů.

Podpořili nás 2020:

Podpořili nás 2019:

Spolupracujeme: