Kontakty

Jsme pobočným spolkem SH ČMS
>> www.dh.cz <<
Jsme registrovaní u OSH Nymburk
>> osh-nymburk.webnode.cz <<

FOX 4

Nový přírůstek do naší hasičské rodiny.
Jmenuje se FOX 4, jde o přenosnou motorovou stříkačku od firmy Rosenbauer, která má nejen "krásnou červenou barvu", ale především je připravena nám pomáhat při zásahové činnosti.
Pořízena byla s podporou spolufincování Státního zemědělského intervenční fondu z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Podlipansko, o.p.s. na základě opatření Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, za přispění Obce Písková Lhota.
Tímto děkujeme všem investorům a podporovatelům za zlepšení podmínek pro naši dobrovolnou práci. Děkujeme

Podpořili nás 2023:

Spolupracujeme: